Granskningar

Kraninspektion

Visste du att du enligt lag är skyldig att göra en kraninspektion, en kranbesiktning, vanligtvis en gång om året?

Årsgranskning

Regelbunden underhåll och inspektion av kranar och elektrisk utrustning ger alltid en bra överblick över det allmänna tillståndet.

10-årsgranskning

Vi utför lagstadgade 10-årsgranskningar av kranar enligt regeringens beslut (Vna 403/2008 35§), oberoende av tillverkaren av utrustningen.

Granskning av lyftredskap

Visste du att inspektionsintervallet för lyftredskap också är årligen?

Provlyftning

Kranen utsätts alltid för en provlyftning vid ibruktagning med den provlast som anges i bestämmelsen och med den nominella belastningen, normalt vart fjärde år, i samband med kraninspektionen.

Granskning av personlift

Visste du att en personlift klassas som en lyftanordning och att lyftanordningar måste genomgå en lagstadgad periodisk besiktning?