Om oss

Års Erfarenhet

Vi är ett pålitligt och professionellt underhållsföretag i Österbotten. I 20 år har vi betjänat de växande små och medelstora företagen i Jakobstad, Karleby och Sjönejdens region på ett flexibelt, professionellt och kostnadseffektivt sätt. Våra kunder är regionens nya mindre och medelstora företag som tillsammans med oss investerar kraftigt i framtiden.

Kraninspektionscertifikat utfärdat av Inspecta

Vi har ett kranbesiktningscertifikat utfärdat av Inspecta och den lagstadgade kransäkerhetsbesiktningen utförs alltid av en utbildad och kvalificerad person.

Våra specialiteter är el- och automationsunderhåll, förebyggande underhåll och reparationer för produktionslinjer, lagstadgade inspektioner och reparationer samt underhåll av lyftar, lyfthjälpsredskap och personlift. Konsulttjänster för verksamhetsmodell och utvecklingsplaner för produktivt underhåll finns också inom vårt område.