Kraninspektion

Beställ en certifierad kraninspektör från oss, Botnia Service

Visste du att lagen kräver att det genomförs en kranbesiktning, vanligtvis en gång om året? Underlåtenhet att utföra lagstadgade kraninspektioner är en stor säkerhetsrisk, och dessutom kan försummelse av inspektioner och underhåll orsaka driftsäkerhetsrisker och högre kostnader.