Årsgranskning

Årlig inspektion enkelt och bekymmersfritt hos oss

Genom regelbundet underhåll och inspektioner av kranar och elektrisk utrustning får man alltid en bra helhetsbild av tillståndet. Underhåll före den årliga inspektionen är förnuftigt eftersom det säkerställer att kranen och den elektriska utrustningen inte behöver separata underhållsbesök. På så sätt förutser och hanterar man inte bara riskerna utan även kostnaderna, samtidigt som man säkerställer ett problemfritt arbete med utrustningen.

Årlig återkommande besiktning

Den årliga besiktningen, ska göras varje år efter den första idrifttagningsbesiktningen eller, om igångsättningsbesiktningen inte krävs, sedan varje år från den tidpunkt då arbetsgivaren tog arbetsutrustningen i bruk.

Kontrollintervallet kan undantagsvis förlängas om användningen av arbetsredskapet är låg och förhållandena belastar arbetsredskapet särskilt lågt.