Vuositarkastus

Vuositarkastus eli määräaikaistarkastus helposti ja vaivattomasti meiltä

Nostureiden ja sähkölaitteiston riittävän aikainen huolto ja määräaikaistarkastus antavat aina hyvän kokonaiskuvan kunnosta. Huolto ennen vuositarkastusta on järkevää sillä se varmistaa, että nosturiin ja sähkölaitteistoihin ei jää erillisiä huoltokäyntejä vaativia korjauskohteita. Näin ennakoidaan ja hallitaan riskien lisäksi myös kustannukset, samalla taataan häiriötön työskentely työvälineillä.

Vuosittainen määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastus eli vuositarkastus on siis tehtävä vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen tai, mikäli käyttöönottotarkastusta ei vaadita, niin vuoden välein siitä ajankohdasta, kun työnantaja otti työvälineen käyttöön.

Tarkastusväliä voidaan poikkeuksellisesti pidentää, jos työvälineen käyttö on vähäistä ja olosuhteet erityisen vähän työvälinettä rasittavat.