Tarkastukset

Nosturin tarkastukset

Tiesitkö, että laki velvoittaa suorittamaan nosturin tarkastuksen, nosturin katsastuksen yleensä kerran vuodessa?

Vuositarkastus

Nostureiden ja sähkölaitteiston riittävän aikainen huolto ja määräaikaistarkastus antavat aina hyvän kokonaiskuvan kunnosta.

10-Vuotistarkastus

Suoritamme lakisääteiset nosturin 10v. katsastukset / tarkastukset Valtioneuvoston (Vna 403/2008 35§) päätösten mukaan, laitevalmistajasta riippumatta.

Nostoväline

Tiesitkö, että myös nostoapuvälineiden tarkastus väli on vuosittain?

Koekuormitus

Koekuormitus nosturille suoritetaan aina nosturin käyttöönottotarkastuksen yhteydessä standardin määrittelemällä koekuormalla sekä nimelliskuormalla yleensä neljän vuoden välein.

Henkilönostin tarkastukset

Tiesitkö, että henkilönostin luokitellaan nostolaitteeksi ja että nostolaitteille on tehtävä lakisääteinen määräaikaistarkastus?