Granskning av personlift

Visste du att en personlift klassas som en lyftanordning och att lyftanordningar måste genomgå en lagstadgad periodisk besiktning?

För säkerheten för användare av lyftanordningar och för dem som arbetar i miljön finns det en lag (Vna 403/2008 § 34) som säger att en oinspekterad personlyft inte får användas. Användningen av lyftanordningar är en lagreglerad och kontrollerad verksamhet, eftersom det finns risksituationer som är förknippade med användningen av lyftanordningar och personlyft.

Regelbundna inspektioner av kranen gör det möjligt för personalen att arbeta säkert och säkerställer att produktionen inte försenas i onödan.